TTCL Nr 47, Ngày 22/11/2019, THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN SỰ
Nội Dung chi tiết :

1. Thông báo từ VPTT
2. Huấn từ của TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN
3. Thông báo tuyến nhân sự
4. Tiếng nói người Dân

Kính chào và Kính chúc quý vị và các bạn thân tâm an lạc
TTCL

Nguồn:
═════════════════════════════════════════
Downloads
– (MP3 ~30 MB):
– (For smartphones / 3GP ~70 MB):
═════════════════════════════════════════

══════════════════
*** TRƯNG CẦU DÂN Ý ***
══════════════════

Link này là của CPQGVNLT. Kính mời đồng bào và qúy vị nhân sĩ tham gia để TRƯNG CẦU DÂN Ý:

☞ cpqgvnlttcdy.com (
☞ tcdy.info (
☞ tcdy.us (
☞ tcdy.world (

*** LIÊN ĐOÀN HẬU DUỆ ĐỆ TAM VNCH ***
– Đơn Xin Việc Làm / Đơn Xin Việc Làm
☞ vnch3.com (

*** Đơn Khiếu Nại (COMPLAINT) ***


source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>