[1][ Truyện Đam Manh ] Vô Quan Kỷ Yếu~ Chap 1(Xem Xong Sụi Bại Lời (≖ ͜ʖ≖))
Tác giả: Bách Quỷ Dạ Loạn Vũ
Trans : Quyên Quyên
🚫 Nghiêm cấm up lại bản sub của nhóm dưới mọi hình thức ! ! !
⚠️ CHÚ Ý : Nhà Blue Flower Sub Team chỉ có 3 kênh Youtube
🏰 Nhà Blue Flower Sub Team hiện tại :
Face Book :
🚪 WordPress :
🚪 Satan Group : ( KTT )

🚪 JIn Ma Group : ( KTT )

🚪 BlueFlowerSubTeam S :

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri

36 thoughts on “[1][ Truyện Đam Manh ] Vô Quan Kỷ Yếu~ Chap 1 (Xem Xong Sụi Bại Lời (≖ ͜ʖ≖))”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>