3 thoughts on “11”

  • Van Nguyen Van says:

    PRESIDENT,DONALD TRUMP IRONING THE COMMUNIST ALL OVER THE WORLD AS HIS PROMISE. WISH SIR, DONALD TRUMP ALL THE BEST THING TO ANNIHILATE COMMUNIST.

  • Thằng tàu đầu tư vào các nhà máy xí nghiệp để cạnh tranh với thế giới. Thằng VN đầu tư vào mấy thằng chi uỷ chi bộ hợp nhau lại đút túi. Nhà máy xn đắp chiếu bọn chúng biệt phủ hạ cánh hoặc chuyển công việc khác miễn là đừng hốc một mình phải cúng bái lên trên cho nên dân được hưởng hết thành quả xd chế độ xhcn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>