One thought on “2 Data Analysis Toolpak F Test”

  • chào anh. A có thể view một bài về data type C, DV, DF được không ạ?
    Và trong các trường hợp nào để biết được data type trong ma trận hiệu suất .
    Nhiều cuốn sách nói không rõ , rất mong được a chỉ giáo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>