Cô Hồ Thị Yên hiện đang điều trị tại bệnh viện Ung Bướu – TP. Đà Nẵng.
Cô ấy đang bị bệnh Ung Thư Lưỡi và Ung Thư Vòm Họng, trải qua 5 ngày của khóa thiền, tinh thần và sức khỏe của cô ấy tốt hơn hẳn, lạc quan và có sức sống hơn.
Sadhu! Lành thay!

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://pub-ed-inquiry.org/category/suc-khoe/

2 thoughts on “28.KT 14 – Chia Sẻ của Cô Hồ Thị Yên-bệnh nhân Ung Thư Lưỡi + Vòm Họng – Tại BV Ung Bướu ĐN.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>