6 thoughts on “6Xây đường sắt để phục vụ Tàu cộng”

  • Ừa,quan ta,, đảng ta làm đường sắt từ tàu sang VN thì là sáng suốt và tài tình,,
    Ừa, nhớ làm đường sắt rộng và nhiều làn xe nhé,, để chi…?
    Để tàu cộng chở xe tăng,chở pháo và bộ binh của tàu cộng xâm lược VN nhanh hơn,và tiếp quản thủ đô VN XHCN nhanh hơn nữa,,hoan nghinh sáng kiến tài tình của đảng cộng sản Việt Nam,,, nhớ làm nhiều làn xe nhé quí đảng.
    Để mất nước nhanh hơn.và làm thái thú mau hơn,,ok

  • rồi đến ngày mà 1 thằng chủ tịch xã của "mẫu quốc" có thể bạt tai 1 thằng chủ tịch nước chxhcnvn, đến lúc ấy thì "đảng ta" mới thực sự quanh vinh…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>