6 thoughts on “Á HẬU ĐỖ TÌNH NHI KỂ CHUYỆN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINMEC!”

  • Trước khi đăng tải thông tin nên kiểm tra kỹ kênh nhé. Chẩn đoán viêm ruột thừa luôn là thử thách ngay cả với các bác sĩ trên thế giới do tính phức tạp, đa dạng, chuyển biến nhanh. Do á hậu chưa hiểu rõ bênh tình của con nên hiểu lầm thôi.

  • Nghe qua các clip của VIETLIVE TV mà còn ko chịu tcdy chọn cp qgvnlt-đệ tam VNCH làm chủ thể đại diện để thay thế bọn csvn thì thật là đáng tiếc vì chĩ có cp đệ tam VNCH điều hành đất nước thì người dân mới đc tự do góp ý kiến và chĩ có cp VNCH3 mới lắng nghe và thực hiện theo ý dân thôi,ok?

  • Đây là bs bằng giả đây mà ,về làm ruộng đi , khoác áo bs dởm có ngày hại người dân , làm ơn đi lũ bs dởm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>