Hướng dẫn kết nối thiết bị smartphone android với công cụ android studio. Học lập trình ứng dụng di động trên nền tảng android. Học lập trình miễn phí, đầy đủ và chất lượng cho tất cả mọi người. thân triệu channel – let’s grow together!

Hướng dẫn kích hoạt developer options cho tất cả các dòng điện thoại khác:

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe/

7 thoughts on “Android: Kích Hoạt Chế Độ Nhà Phát Triển & Kết Nối Với Smartphone Android”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>