Bài 2.4: Chuỗi bài học Tự học Photoshop.

Khi gép hai ảnh hoặc các vùng chọn với nhau. Sẽ xuất hiện các đường viền giữa 2 ảnh hoặc vùng chọn với một ảnh. Bạn cần phải làm mờ đường viền để ảnh được đẹp và thống nhất.

Bạn phải dùng lệnh Feather để làm việc này. Trước tiên phải chọn vùng chọn giữa hai ảnh cần ghép. Vào Feather chọn lệnh.

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe

2 thoughts on “Bài 2.4_Tiếp_Thực hành gép ảnh và làm mờ đường viền – Past Onto”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>