Bài 5 – Cách vào Nghệ cho Gà Chọi !
Cách vào Nghệ cho Gà Chọi, Kỹ thuật vào Nghệ và xả Nghệ cho Gà Chọi, Khi vào nghệ cho gà chọi cần lưu ý những yếu tố nào, Gà như thế nào thì mới được vào nghệ.
Clip này chúng ta cùng trao đổi về vấn đế này. Các bạn xem và góp ý giúp mình nhé.
Trong Clip có sử dụng Videos của một số anh em trên mạng để minh họa. Cảm ơn và xin thứ lỗi anh em vì đã dùng hình ạ.

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri

20 thoughts on “Bài 5 – Cách vào Nghệ cho Gà Chọi !”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>