One thought on “Bán hơn 200 căn hộ toà S1.12 trong 1 giờ mở bán”

  • yêu vinhomes says:

    Thật khó thể tưởng tượng được sức hut ghê gớm của dự án Vinhomes Ocean Park. Nơi mà đáng sống nhất trong ít nhất 2 năm tới. Anh chị đã sẵn sàng chưa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>