Vào ngày 4 tháng 5, Bánh mì Phượng, một trong 3 quán ăn bánh mì ngon nhất ở Hội An đã mở chi nhánh nước ngoài đầu tiên!!!
Ở Yeon-nam dong Hàn Quốc các bạn ạ!!!

instagram cherihyeri_94

* Địa chỉ
연남동 반미프엉
서울특별시 마포구 성미산로29길 20

* Bánh mì Phượng Yeonnam
20 Seongmisanro 29 gil, Mapogu, Seoul

————————————————————
❐ Music in the Video ❏

➥ Link to the music |
➥ In The Wind – Jesse Lawrence

➥ Listen on your favorite streaming platform –

#banhmiphuong #반미프엉 #연남동

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://pub-ed-inquiry.org/category/du-lich/

22 thoughts on “BÁNH MÌ PHƯỢNG CUỐI CÙNG CŨNG ĐÃ HẠ CÁNH TỚI HÀN QUỐC!? (REVIEW THÀNH THẬT)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>