Đời nhân sinh giống như chiếc thuyền
Bao la mây báo giông về đâu
Người con trai khắc lên quân phục
Thân nam nhi giữ nước giữ trọn biển đông
Là nam nhi giám khóc giám cười
1 lời nói nặng tựa như là vạn thái sơn
Đừng bao giờ nói xuông vì lợi
Làm việc gì giải quyết tôi làm bằng trái tim

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://pub-ed-inquiry.org/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>