Phần 1: Câu truyện có thật kể về Quỳnh Anh. Do nhẹ dạ cả tin mà xuất khẩu sang Nhật lao động sang Nhật và bị người yêu sở khanh lừa làm gái. Cô đã có những ngày tháng cực hình, sau này khi nghe tin hắn ta chuẩn bị bán cô vào nhà chứa, cô đã tìm cách trốn thoát khỏi hắn ta…
#mcbaolinh #truyenngan #binguoiyeulualamgai

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri

27 thoughts on “Bị Người Yêu Lừa Làm Gái | Truyện Ngắn Có Thật cuộc đời Quỳnh Anh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>