Bịt Mắt Bắt Vịt Và Những Pha Vồ Vịt Cười Không Nhặt Được Mồn / ThanhTQ
Bịt mắt bắt vịt là một trò chơi dân gian vui nhộn thường được tổ chức vào những dịp lễ hội và thu hút được rất nhiều người thâm gia. Những chú vịt sẽ được thả vào trong một vòng quây tròn và những người tham gia trò chơi sẽ phải bịt mắt và nghe theo sự chỉ dẫn của những khán giả bên ngoài để bắt được các chú vịt và phần thưởng chính là chú vịt vừa bắt được.

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri

20 thoughts on “Bịt Mắt Bắt Vịt Và Những Pha Vồ Vịt Cười Không Nhặt Được Mồn / ThanhTQ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>