Đối với nhiều người, một trong những môn học “ám ảnh” nhất của thời sinh viên là Triết học. Chuyên mục Giới thiệu sách lần này sẽ đưa các bạn đến với tiểu thuyết về lịch sử Triết học. Ấy ấy, cuốn sách thú vị và dễ hiểu, gần gũi không ngờ, chứ chẳng đáng sợ như chúng ta thường tưởng tượng về môn học này đâu nhé.

Cảm ơn bạn Xuân Hảo đã đồng hành cùng chuyên mục Giới thiệu sách trong video này!

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://pub-ed-inquiry.org/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>