Đây là video cho câu hỏi của một bạn.

“Xin chỉ cách đánh số trang trong Word theo kiểu đối xứng giống sách in?

Em thấy cách sách in (2 mặt) có kiểu đánh số trang rất hay, dễ nhìn ví dụ trang lẻ 1,3,5… số trang hiện ở bên phải lề, sang các trang chẵn 2,4,6… số trang lại được hiện ở bên trái như vậy đối xứng rất dễ nhìn.”

Mời tham gia học tin học văn phòng online tại

* Thực hiện bởi www.trungtamtinhoc.edu.vn

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe

6 thoughts on “Cách đánh số trang chẵn lẻ khác nhau trong MS Word – trungtamtinhoc.edu.vn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>