5 thoughts on “Cách giãn dòng, giãn khoảng cách chữ trong Word 2007”

  • Chao anh, em tron thu theo video, trang 1 gom ten A va ten B, nhung trang 2 co tên B va Ten C, tuc la trang 2 lai trung tên B cua trang 1. Vay lao sao, anh co the giup em khong

  • Nguyen Huu Tien says:

    AD Đức Huy Lê ơi, e tải file word 2010 về, e mở ra bằng word 2007 bị lỗi dính chữ. Anh có cách nào chỉnh cái lỗi này ko bảo e với ah. Em cảm ơn!

  • Bạn ơi giúp mình với! Số là mình dùng word 2010, khi mở trang word mới ra đánh văn bản và Enter xuống dòng thì con trỏ nó nhảy xuống một đoạn khá xa chứ không như bình thường ( nếu dùng file word cũ thì không sao) Mình không biết là lỗi gì, mong được chỉ bảo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>