Hiện nay có rất nhiều cách in thẻ nhân viên, mỗi người có một cách làm khác nhau, hoặc nếu làm nhiều có thể dùng phần mền chuyên nghiệp để vừa in thẻ vừa quản lý thẻ. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn cách in thẻ nhân viên bằng corel X6 đơn giản, tự động chèn tên và dữ liệu lên thẻ để các bạn tham khảo.

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe

2 thoughts on “CÁCH IN THẺ NHÂN VIÊN”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>