– Lấy địa chỉ IP của hosting ( lấy trong Gmail). Ví dụ: 103.221.220.21.
– Vào phần Quản lý DNS.
– Điền các thông tin sau:
– Type. Chọn A (Address).
– Host Record. Chọn @.
– Value. Nhập địa chỉ IP. Ví dụ:103.221.220.21.
– TTL. Mặc định.
– Demo trên Mắt Bão, Ten Ten, GoDaddy và NameCheap.
– Nếu gặp khó khăn, bạn hãy nhờ bên hosting hỗ trợ (gửi ticket).

Link:

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>