#hoclamphim #screenplay #kichban
Format của 1 kịch bản có khá nhiều những cái tiêu chuẩn riêng và thật sự là các biên kịch thường cũng sáng tạo theo phong cách riêng của họ, nhưng hầu hết đều tuân theo khuôn mẫu.

Dưới đây là các video / kênh mà mình đề cập tới trong video:
Thử thách viết kịch bản của Vanity Fair:

Screenplayed:

01:03 Tại sao cần phải viết đúng format kịch bản
01:20 Slugline / Scene Heading / Phân Cảnh
02:10 Action / Hành Động / Nội Dung
03:45 Dialogue / Hội Thoại
06:00 Transition / Chuyển Cảnh
06:38 Camera Angle / Góc Máy
07:19 Montage
08:10 Flashback / Giấc Mơ / Thế Giới Khác

ig:
fb:
truonghoangnhan@gmail.com

Phim Của Quạ:

© bởi Nhân Trương
Không Được Reupload

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri

9 thoughts on “Cách Viết Kịch Bản Cho Đúng Chuẩn 🖋️”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>