Cải Lương Xưa: Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt
Nghệ Sĩ: Minh Phụng, Kiều Hoa, Đức Minh, Út Bạch Lan, Duy Phương, Linh Huệ, Ngô Y Phụng, Bé Trung Tín, Linh Tâm, Kim Ngọc, Phi Thoàn, Bảo Quốc, Thanh Hồng, An Danh, Quốc Hòa, Hoàng Giang, Tùng Lâm, Dục Tẩu, Mỹ Hoa, Ngọc Điệp
Subscribe us at:
www.youtube.com/c/blueoceanmusictv

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>