Cococamp Quy Nhơn nằm ở xã đảo Nhơn Hải gần Hòn Khô. Chỉ cách chừng 700m. Đây là địa điểm check in đẹp cho khách du lịch đến đảo Hòn Khô. Ngoài ra, du khách cũng cs thể đặt tour Hòn Khô ở đây khi muốn đi du lịch Hòn Khô Quy Nhơn.
#honkho #quynhon #dulichquynhon

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://pub-ed-inquiry.org/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>