Bài giảng của lớp thầy Nguyễn tập
Chỉnh cam cắt chỉ ngắn dài cam sớm trễ và thực hành sửa chữa
Lớp luôn nhận học viên vào các ngày trong tuần
Đc : xã thanh xá Huyện thanh hà tp Hải dương
Hotline : 0987113221
Thầy tập Nguyễn . Hoặc clik vào liên kết để tìm hiểu thêm

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/lam-dep

50 thoughts on “Chỉnh cam cắt chỉ "MÁY MAY NGUYỄN TẬP"”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>