Động thái hạ lãi suất cho vay là tin mừng đối với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong dịp cuối năm này.

“Nếu giảm khoảng 0,5% thì Kim Nam Group sẽ tiết kiệm được khoảng hơn 1 tỷ tiền lãi”.
– Chia sẻ của Chủ tịch Nguyễn Kim Hùng trên bản tin Thời sự 19h – Ngày 18/11/2019.

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://pub-ed-inquiry.org/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>