[Phản ánh sự thật – camera] ngày 19/12/2018, người hiện là chủ tịch tập đoàn viking group côn đồ, hung hãn dẫn một nhóm hơn 10 người xông vào nhà một cách bất hợp pháp người đã từng hợp tác kinh doanh với chủ tịch tập đoàn viking group ở công ty ICA, ông chủ tịch và nhóm người đã lục soát trái phép nhà, và một số người trong nhóm theo ông chủ tịch tập đoàn viking group đã hành hung người ngay trong nhà của họ.
Thông tin trong camera hoàn toàn là sự thật, cần được phổ biến để cộng đồng hiểu rõ và đề phòng, và đồng thời là đòi lại công bằng cho người bị hại.
Những thông tin trong kênh hoàn toàn là sự thật và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu bịa đặt, vu khống cho Đỗ Trùng Dương. Tôi sẵn sàng tiếp chuyện qua điện thoại: 032 87 87 994 kể cả những lời đe dọa.

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://pub-ed-inquiry.org/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>