2 thoughts on “CHÙA KIM KÊ NINH HÒA HOA LƯ NINH BÌNH LỄ ĐÚC CHUÔNG 2019”

 • CAMERA HD NINH BÌNH DŨNG 0912.823.887 says:

  "Ăn cũng hết, mặc cũng mòn,

  Cúng dàng Tam Bảo phúc còn mai sau"

  "Mỗi viên gạch dựng xây ngôi nhà đạo,

  Nhiều bàn tay vun đắp cảnh Già Lam"

  "Chuông Chùa cảnh tỉnh người trần thế

  Đem sự an vui đến mọi nhà"

  Thành kính tri ân lòng hảo tâm công đức của tất cả chư quý vị!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>