Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau:

Hội phụ nữ các xã, Thị tổ chức sôi nổi các hoạt động chào mừng kỉ năm 89 năm ngày thành lập hội phụ nữ Việt Nam 20 – 10
Phòng Cảnh sát PCCC số 5 tổ chức tập huấn PCCC năm 2019. cho các đơn vị cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.
Và một số hoạt động vừa diễn ra.

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>