Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau:

Huyện uỷ họp tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Trung Sơn: Tập huấn công tác bảo vệ môi trường, hoạt động thu gom, phân loại rác và tiếp nhận 24 xe đẩy rác và 40 thùng đựng rác.
Để đảm bảo an ninh trật tự Thị trấn Đô Lương lắp 30 Camera an ninh.
Hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân và phụ nữ xã Tân Sơn ra quân làm giao thông thủy lợi.
Hội uống nước Chè Xanh xã Đông Sơn, nơi đây là nơi gặp gỡ, giao lưu của các thành viên người cao tuổi.

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>