– HĐND huyện Tân Lạc khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 10 – kỳ họp bất thường
– Hội nghị UBND huyện tháng 9/2019
– Lễ khánh thành công trình trường tiểu học xã Phú Vinh huyện Tân Lạc
– Hội nghị quán triệt, triển khai luật phòng, chống tham nhũng hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019
– Diễn đàn an toàn giao thông huyện Tân Lạc cụm các xã vùng cao

– P/s: Mỹ Hòa nỗ lực về đích Nông thôn mới

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>