Chương Trình TVASTM là chương trình công giáo do Cơ sờ truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sản xuất và được phát sóng hằng tuần trên SBTN qua hệ thống DIRECT TV và Cable. Ban Sáng từ 6:30am – 7:30am và Ban Chiều từ 4:30pm – 5:30pm giờ California, U.S.A.

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri/

One thought on “Chương Trình TVASTM Ngày 22-9-2019”

  • Con có ý kiến và qủa quyết Kinh Mân Côi giúp ta vượt thắng xatan với điều kiện ta phải kết hợp chặt chẽ chiêm ngắm Mẹ qua kinh Kính Mừng nếu có thể thì hát các bài năm sự vui, sáng , thuơng, mừng của Sr trầm hương để tưởng niệm về Chúa Jesus Kito nhân lành từ khi Ngài nhập thể trong lòng Mẹ cho đến khi Ngài phục sinh thưởng Mẹ trên thiên đàng. Con bảo đảm ghiền kinh mân côi luôn. Con chỉ mới đc ơn thích lần Chuỗi Mân Côi sau này thôi ạ, trước đây k có đâu ạ. Vì Mẹ rất tuyệt vời sau khi yêu mến Chuỗi Mân Côi con nhìn tượng Mẹ thật sống động. Vì qúa chú tâm khi lần Chuỗi nên con k thể đọc thêm lần thứ hai dù rất thích đó ạ. Con xin Mẹ thương đến với tất cả đoàn chiên của Chúa ban ơn thích lần Chuỗi Mân Côi để vượt thắng những cơn cám dỗ giữa thế gian đầy biến động ngày hôm nay. Con cám ơn chương trình cho con cơ hội chia sẻ trải nghiệm của mình qua Chuỗi Mân Côi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>