5 thoughts on “Chuyển file word – Excel sang PDF nhanh chóng”

 • ad cho em hỏi tiếp khi em in ra như vậy thì xuất hiện cái dòng
  create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  ở cuối mỗi trang giấy. ad có cách nào giúp em bỏ cái dòng này không em cảm ơn

 • Trương Hữu Minh says:

  Cám ơn bạn! Mình đã cài đặt theo bạn hướng dẫn, xong các file PDF của mình ở phần tên file toàn thấy có biểu tượng Cốc Cốc thôi. Mà mình thì không thích tí nào. Các file của bạn có biểu tượng sóng xanh và sóng màu cam. Bạn giúp mình loại bỏ biểu tượng Cốc Coc đc không. Cảm ơn bạn !

 • Hoang Nguyen Minh says:

  Anh làm một video hướng dẫn trộn in ấn các loại biên bản nghiệm thu, chứng chỉ chất lượng,… trong công trình giao thông trên excell đi ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>