Cố định dòng, cột trong excel
Chức năng cố định hay còn gọi là chức năng đóng băng (Freeze) hàng cột trong Excel thường được sử dụng với bảng dữ liệu lớn, người dùng muốn chuyển vùng dữ liệu nhưng vẫn theo dõi được các tiêu chí định danh của các dữ liệu mà không cần phải kéo ngược lên trên hay sang trái.
Công cụ chính là nút Freeze panes trong thẻ View.
Mời bạn click play để xem video hướng dẫn chi tiết!

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>