Đây là điểm tham quan ở tam cốc bích động, Ninh Bình. Và tất cả thời điểm trong năm thì khách Tây đến đây tham quan rất nhiều. Với cảnh núi non hùng vĩ thì sẽ là một địa điểm được nhiều người nước ngoài chú ý.
#tamcocbichdong #thamquantamcocbichdong

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://pub-ed-inquiry.org/category/du-lich/

One thought on “Có gì ở điểm du lịch hút khách Tây đông nhất nhì Việt Nam”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>