Nhạc: Sơ Kiến
—-
Kiếp trước Tiết Dương có thể làm nhiều việc ác, nhưng hắn nhất định không làm hại Hiểu Tinh Trần.
Kiếp này xin nguyện dùng cả đời để bù đắp.. Sự ân hận của Tiết Dương có thể muộn màng nhưng vẫn kịp.. !!

Mời bạn xem hết bộ phim Xuyên không này nha.. không uổng công đâu 🍭🍬🍯

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://pub-ed-inquiry.org/category/lam-dep/

2 thoughts on “[Đam mỹ-BL | Xuyên không] [Tiết Hiểu] || Kiếp trước Kiếp sau”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>