Để đánh Trương Mỹ Hoa, tập đoàn Trọng – Vượng bắt đầu từ đâu?

Để đánh Trương Mỹ Hoa, tập đoàn Trọng – Vượng bắt đầu từ đâu?Đăng ký để xem nhiều Video:
Không phải ngẫu nhiên mà sau 12 năm vụ án Hồ Duy Hải mới bị xới lại. Ngay trước thềm đại hội 13, Nguyễn Phú Trọng nếu không nhổ được một trong 2 cái gai lớn nhất trong đời thì ông ta sẽ ăn không ngoan ngủ không yên khi từ giã quyền lực để về vườn
#HTVN #TruongMyHoa #HoDuyHai

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://pub-ed-inquiry.org/category/kinh-doanh/

One Response

  1. Hiện Tình Việt Nam
    03/12/2019

Write a response