2 thoughts on “Đi du lịch đảo Cù Lao Chàm”

  • Gắn não vào trước khi đặt tiêu đề nhá em trai , chả có ai lại rãnh đến nỗi thử thách em đi du lịch nhé !!
    Hôm nay anh vô tình bắt gặp video của chú trên youtube nên thấy cũng lạ , nghe anh nói , sửa tiêu đề sử dụng nhạc thích hợp
    SEO thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>