Đi triệu hồi MA DA gặp X.Á.C C.H.Ế.T | Triệu Hồi MA DA Tại Khúc Sông Ma Ám 2.0
Hôm nay team Ghosthub bọn mình sẽ quay trở lại khúc sông ma ám lúc trước để thực hiện lại nghi thức triệu hồi ma da một lần nữa , nhưng lần này sẽ làm cho ma da xuất hiện luôn , ko chạy như lần trước nữa ….
Video này làm ở gần sông nước rất nguy hiểm , AE không thực hiện theo dưới bất kì hình thức nào nhé …

Techcombank : 19024188201013 Le Truong Duy , Chi Nhánh Phú Xuân Nhà Bè
VCB : 0081001251634 Duong Anh Khoa , Chi Nhánh Bà Rịa

Nội dung và nhân vật trong video không hề có thật. Tất cả chi tiết trong Phim đã được cường điệu hoá để tăng sức hấp dẫn cho Bộ Phim. Không có ý xúc phạm cá nhân, hay tổ chức nào. Và tuyệt đối không tuyên truyền mê tín dị đoan.

Link Kênh của thành viên Team
Duy Nhọ :
Ku Khoa:
Linh Ẩm Thực:
—————————————————————
Link Facebook Cá Nhân của team :
Duy :
Khoa :
Linh :

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri

25 thoughts on “Đi triệu hồi MA DA gặp X.Á.C C.H.Ế.T | Triệu Hồi MA DA Tại Khúc Sông Ma Ám 2.0 | Phim Ngắn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>