4 thoughts on “Điều trị bệnh tiểu đường bằng Đông Y (Phần 1)”

  • 1/ Tài liệu hữu ích.
    2/ BS Lương Lê Hoàng xuất sắc, điêu luyện, lưu loát, dẫn giải cực kỳ giản dị, dễ hiểu = khiến người nghe có ý thức đưa đến hiểu biết và tự cảnh giác, tự mình bảo vệ sức khỏe và phòng chống bệnh tật.
    3/ Phóng viên thì chuyên nghiệp, ôn tồn với giọng Bắc chuẩn và dễ chịu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>