Định nghĩa, làm việc và thiết lập giá trị Feather

Nội dung:

Định nghĩa và làm việc với khái niệm Feather (độ mềm biên):

– Thiết lập Feather cho vùng chọn
– Thiết lập giá trị Feather cho các trường hợp khác nhau

p/S: để download tài nguyên được đính kèm phía dưới bài viết cho video Thao tác và thực hành Photoshop buổi 3 truy cập link:

Để cập nhật các thông tin cũng như các bài giảng và hướng dẫn thực hành mới nhất hãy truy cập :

1. Facebook :
2. Fanpage:
3. Website:
4. Youtube:
5. Blogger Google:
6. Google Sites:
7. Twitter:
8. Skype: tkdesignvn2002@gmail.com

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe

4 thoughts on “Định nghĩa, làm việc và thiết lập giá trị Feather”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>