QTV | Đình Quan Lạn là một trong những ngôi đình có kiến trúc cực kì độc đáo, nằm ở trung tâm thương cảng Vân Đồn xưa. Đình không chỉ thể hiện văn hóa làng xã của người dân miền biển mà còn khẳng định chủ quyền biển đảo muôn đời của dân tộc Việt Nam.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://pub-ed-inquiry.org/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>