[Camera sự thật] vào trưa ngày 19/12/2018, sau khi vu khống tôi – một người đã từng hợp tác KD với Đỗ Trùng Dương (người này hiện là chủ tịch tập đoàn Viking Group, tập đoàn Vicky Group) – đã dẫn đầu nhóm 10 người hung hãn xông vào nhà tôi bất hợp pháp, tiến hành lục soát bất hợp pháp nhà tôi, và 2 người theo Đỗ Trùng Dương đã hành hung tôi ngay trong nhà của tôi.

Những thông tin trong kênh hoàn toàn là sự thật và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu bịa đặt, vu khống cho Đỗ Trùng Dương. Tôi sẵn sàng tiếp chuyện qua điện thoại: 032 87 87 994 kể cả những lời đe dọa.

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://pub-ed-inquiry.org/category/kinh-doanh/

One thought on “Đỗ Trùng Dương – chủ tịch tập đoàn Viking Group dẫn côn đồ vào nhà người hợp tác KD cũ”

  • Đỗ Trùng Dương viking group, tìm hiểu rồi sẽ biết says:

    Những thông tin trong kênh hoàn toàn là sự thật và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu bịa đặt, vu khống cho Đỗ Trùng Dương. Tôi sẵn sàng tiếp chuyện qua điện thoại: 032 87 87 994 kể cả những lời đe dọa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>