4 thoughts on “Doraemon – Đêm trước ngày cưới của Nobita( đặc biệt ) phần 1”

  • Thuận Châu Gamer says:

    Lúc tập này sao đoreamon và nobita đã không thấy sự có mặt của đoreamon lúc ở tương lai ấy vậy mà họ cũng không nhận ra có khi nào đó là kết cục không thể tránh khỏi có khi nó trong tương lai doraemon thật sự rời xa đoraemon giả thuyết 1 chắc có lẽ đoraemon đã hoàn thành nhiệm vũ của mình là giúp nobita cưới shizuka nên phải rời xa nobita giả thuyết 2 đoraemon thật sự đã chết giả thuyết 3 chắc ai cũng biết là doraemon hết pin nếu không thay pin lại thì sẽ bị mất trí nhớ thế là nobita đã quyết định thay pin cho bạn mình nên doraemon bị mất trí nhớ nên rời xa nobita
    Giả thuyết 4 hay là sau khi hết bin nobita đã quyết định giữ bạn mình lại để sữa thể nên ở tập này doreamon đang ở nhà của nobita ở dạng một con robot hết pin chăng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>