Mỗi khi phải quét một văn bản vào máy tính bạn sẽ làm như thế nào ?
Nếu có một máy scan thì tố phải không. Nhưng nếu bạn không có máy scan thì có cách nào hay hơn việc chụp ảnh bằng máy điện thoại thông thường?
Có phần mềm giúp bạn biến máy điện thoại thành chiếc máy scaner chuyên nghiệp đấy chúng ta cùng xem nhé.

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe

6 thoughts on “Dùng điện thoại di động để quét (scan) văn bản chuyên nghiệp”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>