Cùng EZ Tech Class khám phá hàm VLOOKUP trong Excel với một ví dụ dò tìm, tra cứu điểm của học sinh để xếp hạng học lực, sử dụng kỹ thuật tìm tương đối. VLOOKUP là hàm dò tìm ngang được dùng rất phổ biến trong Excel cho mục đích tra cứu, tham khảo dữ liệu.

Các chủ đề liên quan:
• Các hàm Excel phổ biến nhất trong công việc
• Các hàm Excel cần thiết cho kế toán viên, kiểm toán viên
• Các hàm Excel cần thiết cho dân văn phòng
• Tìm kiếm dò tìm & tra cứu dữ liệu trong Excel

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>