5 thoughts on “Gắn Hệ Thống Lọc Nước Cho Nguyên Nhà (Aquasana SimplySoft)”

  • Cương Huỳnh says:

    Anh peter cho e hỏi. E dự tính mua máy sony để chụp gia đình và sản phẩm. Em dự phân vân giữa sony A6500 và a7mark2. Anh tư vấn em với nhe. Câm ơn anh nhìu.

  • Azntrutek2012 says:

    lúc lấp ống nên thêm 2 cái valve nửa để làm hệ thống bypass. Có Bypass không cần phải khoá nước sinh hoạt của gia đình khi thay prefilter hoặc lúc thay carbon cho cái main water filtertration system.

  • Ông Già Móm says:

    Không lọc bằng muối là tốt rồi . Hệ thống softener xài muối phải discharge vào ban đêm và phải canh chừng đổ muối vô .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>