PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP (hay còn gọi là PHÁP LUÂN CÔNG) là phương pháp tu luyện Phật gia thượng thừa do Sư phụ LÝ HỒNG CHÍ sáng lập. Tu luyện PHÁP LUÂN CÔNG giúp cải thiện sức khoẻ, đề cao tâm tính theo nguyên lý vũ trụ CHÂN – THIỆN – NHẪN.
Mọi người muốn minh bạch chân tướng hoặc hỗ trợ tu luyện vui lòng liên hệ !!!
– Các trang web chính thức của Pháp Luân Công

+ Pháp Luân Đại Pháp Việt Ngữ:

+ Minh Huệ Việt Ngữ:

– Facebook hỗ trợ tu luyện

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://pub-ed-inquiry.org/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>