Đây là cách giải quyết mâu thuẫn rất đàn ông. Không cần kéo ra đường đâm chém nhau, dễ phạm pháp và đéo có gì là hay!

Cứ chọn lựa bằng cách 1-1, không chó hùa, không chơi dơ, được Admin Dog Brothers bảo đảm an toàn cho hai bên, đánh xong ra ôm nhau vui vẻ, ra ngoài uống bia kết giao thì còn gì hay hơn??

Anh em nào có mâu thuẫn, không giải quyết được, và ngại 1 số vấn đề, thì cứ mạnh dạn liên hệ Dog Brothers Vietnam nhé, admin sẽ đứng ra cho các bạn mượn sân trung lập để giải quyết 😛

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://pub-ed-inquiry.org/category/lam-dep/

36 thoughts on “Giải quyết mâu thuẫn bằng kèo boxing, Kha Dang – Diệp Quốc Lương”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>