3 thoughts on “Giải thích rõ hơn về visa tokutei và các loại visa khác khi sống tại Nhật”

  • Em là tts ở nhật 3 năm. Năm 3 e chưa đóng tiền bảo hiểm y tê ( e làm nông nghiệp hộ gd, mọi thứ bọn e đều phải ra bưu điện tự trả). E về nc r, bgio e muốn quay lại theo visa tokutei. E đã pv và đã có cty nhật nhận e. Mà e đang khúc mắc là liệu nó có đánh trượt visa vì e chưa thanh toán tiền bảo hiểm y tế năm 3 ko. Nhờ a tư vấn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>