Để nhận tư vấn đầu tư vui lòng liên hệ : 0916059696

Theo thông tin dự kiến thì căn hộ Officetel The Lotus Center nằm trên mặt đường Võ Chí Công sẽ được mở bán chính thức sau khi đủ điều kiến ký hợp đồng mua bán theo luật kinh doanh bất động sản hiện hành vào tháng 3 – tháng 07 năm 2020.

Bài viết giới thiệu dự án :

Website :

Bài viết những lợi thế khi đầu tư bất động sản ký quỹ trước khi ký hợp đồng mua bán :

#canhoofficetel #Officetelvochicong #officeteltayho #duanthelotuscenter #canhodichvu

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://pub-ed-inquiry.org/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>